Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Lekarze Sądowi
Wykaz Lekarzy Sądowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.), usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego - wymaga przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym Prezes Sądu Okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.


 

 

Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne uczestników postępowania z powodu choroby dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:

http://bip.kielce.so.gov.pl/images/pliki/wls_13-07-2016.pdf