Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Struktura organizacyjna arrow Biuro Obsługi Interesantów
Biuro Obsługi Interesantów

Informacji telefonicznych w zakresie spraw rozstrzyganych przed Sądem Rejonowym we Włoszczowie udziela telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta w Krakowie  pod nr infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),  lub  nr 12 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

 

Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego we Włoszczowie czynne jest w godzinach:

Poniedziałek: 8.00 -18.00 (przy czym w godzinach 8.00-10.00 obsługę interesantów zapewniają kierownicy sekretariatów I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich)

od wtorku do piątku:  8.00-15.30

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

a)    informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, terminach i miejscach rozpraw;

b)   udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach kont bankowych sądu;

c)       udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;

d)      informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości, lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;

e)      udostępnianie akt spraw do przeglądania stronom i osobom uprawnionym;

f)    informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych na podstawie systemu informatycznego SAWA  bez wglądu do akt.

 

 

 

Czytelnia akt udostępnia akta sądowe Wydziałów I, II i III Sądu Rejonowego we  Włoszczowie, a także protokoły sporządzone za pomocą  urządzenia rejestrującego dźwięk  albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym,

Czytelnia akt jest czynna codziennie: w poniedziałki od godz. 8:00 do 17.30,  a od wtorku  do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym na godzinę przed zamknięciem czytelni.

Akta do Czytelni mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście,  telefonicznie, jak również drogą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Składający zamówienie zobowiązany jest podać

·      imię i nazwisko zamawiającego oraz status w sprawie,

·      sygnaturę akt sprawy i oznaczenie wydziału,

·      w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu,

·      proponowany termin  i godzinę przeglądania akt,

·      dane kontaktowe.

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 21.03.2016 r. w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie wprowadzono i przyjęto do stosowania Standardy Obsługi Interesantów.

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości wypełnienia anonimowej ankiety, w której będą mogli Państwo wyrazić swoją opinię o jakości obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie.

 

Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 121 oraz na stronie internetowej tutejszego Sądu.

 

 DokumentacjaPlik

 

Zarządzenie nr 10/2018 Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie  
ikona pdf
Zarządzenie nr 2/2016 Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie w sprawie utworzenia i organizacji Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie  
ikona pdf
 Ankieta Oceny Satysfakcji Interesanta
 
ikona pdf
Zarządzenie nr 26/2016 Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie zmieniające zarządzenie 2/2016 w sprawie Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie  
ikona pdf