Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM


W dniach od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 25 lutego 2018 roku organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 

 

W związku z powyższym, w siedzibie Sądu Rejonowego we Włoszczowie, 

przy ul. Kusocińskiego 11, pokój nr 115 asystenci sędziów pełnić będą

dyżury wg poniższego harmonogramu:

·         19.02.2018 r.         godz. 10.00 – 11.00

·         20.02.2018 r. -          godz. 14.00 – 15.00

·         21.02.2018 r.         godz.   9.00 – 10.00

·         22.02.2018 r. –          godz. 9.00 – 10.00

                                                      godz. 14.00 – 15.00

·         23.02.2018 r.         godz. 9.00 – 10.00

 
Plan działalności Sądu Rejonowego we Włoszczowie na 2018 rok
Czytaj całość »
 
Wsparcie dla rodzin z dziećmi

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 


 
Wykaz adwokatów deklarujących udzielenia oskarżonym pomocy prawnej z urzędu


          W wykonaniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 roku (Dz.U.2015.816) w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach zgodnie z § 2 w/w Rozporządzenia w załączeniu uprzejmie przedkłada wykazy adwokatów w sprawie gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu:

 

CZĘŚĆ A.

Wykaz adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów o ustroju adwokatury, mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.

 

CZĘŚĆ B.

Wykaz pozostałych adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów o ustroju adwokatury, mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach (NIE DEKLARUJĄCYCH gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu).

Czytaj całość »
 
Komunikat Rzeczników Prasowych Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie zebrań sędziów w dniu 20.04.2017

 

 

KOMUNIKAT

 

          W wykonaniu Uchwały nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sądów Okręgowych z dnia 20 marca 2017 roku, zostaną zwołane w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach oraz w Sądzie Okręgowym w Kielcach zebrania sędziów tych sądów celem wyboru przedstawicieli do udziału w pracach Forum przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

             Przedmiotowe zebrania nie stanowią formy jakiegokolwiek protestu lecz zmierzają do aktywizacji środowiska sędziowskiego w obliczu planowanych zmian w organach wymiaru sprawiedliwości oraz włączenia się sędziów w dyskusję nad przyjmowanymi projektami zmian.

       Przeprowadzenie zebrań nie wpłynie na terminowość rozpoznawania spraw w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 

                                                         Rzecznicy Prasowi Sądu Okręgowego w Kielcach

                                                         SSO Monika Gądek-Tamborska

                                                         SSO Jan Klocek

 
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego we Włoszczowie za rok 2016
Czytaj całość »
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego we Włoszczowie za rok 2016
Czytaj całość »
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działający przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej organizuje od dnia 20 lutego do dnia 25 lutego 2017 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.  W ramach akcji planuje się udzielanie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Kieleckiej  przy ulicy Urzędniczej 7B w Kielcach. Dyżury będą miały miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 i w miarę możliwości w sobotę do godz. 13.00.

Czytaj całość »
 
Plan działalności Sądu Rejonowego we Włoszczowie na 2017 rok
Czytaj całość »
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia 18 lipca 2016 r.
Zarządzenie nr 33/2016 Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie.
Czytaj całość »
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia 17 czerwca 2016 r.
Zarządzenie nr 22/2016 Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów.
Czytaj całość »